Znajdujecie się Państwo na witrynie internetowej firmy BJB Software House, która od przeszło pięciu lat ma niewątpliwą przyjemność świadczenia na polskim rynku usług w zakresie przekazu i wdrażania najnowszych zdobyczy technologii informatycznej.
Prawnik Broker Oprogramowanie dla firm
Już na początku swojej działalności przyjęliśmy dwa zasadnicze założenia: utrzymanie wysokiej jakości proponowanych usług oraz doskonalenie kompleksowej oferty serwisowej i stałe wprowadzanie innowacji. Gwarancją wysokiego poziomu naszej firmy są informatycy wywodzący się z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.
Firma BJB software house w lutym 2003 roku otrzymała akredytację do świadczenia usług w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Jest więc pełnoprawnym wykonawcą usług doradczych i szkoleniowych dla MSP w ramach tegoż programu. Akredytacja obejmuje przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii oraz wdrożenie pozyskanych technologii. (http://www.parp.gov.pl/dotacjephare4.php).

Dyrektor BJB Software House
Błażej Stankowski